Min Gamle ven Jørgen West på besøg
fra Phillipinerne 2012.