Mosters Engle, optræder på Hotel Skandinavia. 1985.