Freddie svoger kan også spille, det er på Enø 1977.