Min store læremester på GM., Christian fantanstiks dygtig smed.