Da, jeg arbejdede på AMU., som pedel medhjælper. 1985.