" LENNONS" anden single 1965,
optaget i Bispebjerg Bio.

Med Teddy sang.

Ove Single G.

Alex Rytme G.

Calle Bas G.

Torben Trommer.